Interpretazioa

Hizkuntzak

  • Ingelesetik eta euskaratik gaztelaniara
  • Ingelesetik eta gaztelaniatik euskarara

Interpretazio-zerbitzuak

Loturazko interpretazioa: zerbitzu publikoetako interpretazioa eta negozio-bilerak.

Aldibereko interpretazioa: interpretazioa hitzaldietan eta negozio-bileretan.